Kurmuş olduğunuz muhasebe sistemi ne kadar doğru işliyor? Raporlamalar ve toplantılar yapılıyor mu? Ne sıklıkla bilanço çıkıyor?

İşletmelerin en büyük sıkıntılarından biri de kurumsallaşma konusunda yaşadıkları zorluklardır. İşletme büyüdükçe en büyük sıkıntı muhasebe sisteminde zamanında yerine getiirlmeyen görevlerdir. 

Düzenli raporlama yapılmayan işletmelerde işletme körlüğü ortaya çıkar. Bu durum yönetimin karar vermesinde hayati önem taşıyan bilgilerin eksik ve yanlış raporlanması sonucu yöneticilere hatalı kararlar almalarına sebep olur. 

Yerel mevzuat ve vergi yasaları açısından mali raporlama üç aylık ve yıllık olarak yapılır ancak aylık raporlama yapan işletmelerin gelecek projeksiyonlarını daha verimli olduğu ve doğru bilgi ile doğru kararlar alındığı yadsınamaz bir gerçektir. 

Başar S.M.M.M. Ltd. Şit. olarak hizmet verdiğimiz kuruluşların mali tablolarının tam ve eksiksiz olarak iş yoğunluğu ve gücüne göre aylık olarak çıkartıyor ve üst yönetime raporluyoruz. Bu sayede işletmeler raporlama tarihine kadar olan bilgiler ışığında geleceğe yönelik daha doğru ve nitelikli bilgiye sahip olmuş oluyorlar.

İşletmelerin işletme körlüğüne yakalanmadan doğru ve nitelikli bilgiler ışığında karar verebilmeleri, kısacası işlerin tıkırında gidip gitmediğini öğrenebilmeleri için aylık raporlamanın önemi bütün işletmeler için hayatı önem taşıyor.

 

Bu kategoriden diğerleri:

Yukarı