Hakkımızda

Tarihçemiz

1981 yılında Ankara' da Büro Başar Muhasebe ve Mali İşler Ltd. Şti. ünvanıyla kurulan şirketimiz, daha sonra sigorta şirketine çevrilerek farklı bir alanda faaliyetine devam etmiştir. Bu bağlamda 1988 yılında mevcut şirketimiz olan Başar S.M.M.M. Ltd. Şti. kurulmuş ve o günden bu güne firmaların gelişimleri ve ülke ekonomisine kattığı değer kapsamında farklı bir misyon üstlenerek müşterilerinin gelişimine katkı sağlamıştır.

Sektöründe her zaman farklı olmayı ve katma değer yaratmayı amaçlayan şirketimiz 1985 yılında Türkiye'deki ilk bilgisayarlı muhasebe tutma iznine sahiptir. O dönemlerde Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bilgisayarlı muhasebe uygulaması bilinmediğinden uzun bir uğraş verilmiş ve 1985 yılından itibaren özel izin ile başta kendi şirketimiz olmak üzere, müşterilerimizin yasal defterleri bilgisayarlı muhasebe ile tutulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda şirketimiz kurucularından Mahmut BAŞAR'ın yapmış olduğu yatırımlar sonucu bu gün her yerde yaygın olarak kullanılan muhasebe yazılımların temeli atılmış, ücretine mukabil ilk ticari yazılım olan "Muhasebe-i Şahane" yazdırılmış ve kullanılmıştır.

Şirketimizin kurucuları hedeflediği vizyon gereği, geleceğe yapılan akademik yatırımlar çerçevesinde muhasebe uygulamalarını destekleyici faaliyetler için 1994 yılında Başar Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd.Şti.'ni kurmuşlardır. Şirket kurucularımız yıllar boyunca gerek T.B.M.M.'nden gerekse çeşitli kütüphanelerden satın aldıkları Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuatı internet ortamına aktarma faaliyetlerine başlamışlardır. Hem ülke dahilinde internet alt yapısının yavaş gelişimi hem de bilgi işleme teknolojilerinin yeterince gelişmemiş olması yapılan bu yatırımın tamamlanmasına izin vermemiş ve 2007 yılında geliştirilmesi durdurulmuştur.

Bununla birlikte şirketimiz kurucuları bilgiye ve bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasına verdiği önemden ötürü 1998 yılında Y.Ö.K. tarafından da geçerliliği kabul edilen, Türkiye'nin "ilk hakemli internet dergisi" olan Mevzuat Dergisi'ni kurmuşlardır. Bu dergide değerli akademisyenlerin bilimsel çalışmaları bağımsız hakem heyeti tarafından incelenerek değerlemeye tabi tutulmuş, değerlendirmeler sonucu uygun bulunanlar aylık sayılar olarak internet ortamında yayınlanmıştır. Dergi hali hazırda faaliyetlerini sürdürmekte olup başta ULAKBİM olmak üzere çeşitli kaynak tarama merkezlerince (INDEXLER) taranmaktadır.

Başar S.M.M.M. olarak her zaman bilginin önemini ve teknolojinin kolaylıklarını olabildiğince kullanmayı ilke edinmiş bir kuruluşuz. Sorunların çözümlerinde gündelik değil aksine sistemsel, kalıcı çözümler üreterek; verimliliği artırmak, aklın ve mantığın gösterdiği ışıkla danışmanlığını yaptığımız işletmelerin sürekli ve istikrarlı bir şekilde büyümelerine destek vermek temel amacımızdır.

Yukarı