Hizmetlerimiz

Danışmanlık

danismanlik

Yönetim Danışmanlığı, bir şirket organizasyonun parçaları ile üst yönetim arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştıran, yabancı ülkelerden gelen yatırımları ülke mevzuatına ve insanına uygun şekilde biçimlendiren, şirkete dışarıdan bakan gözüdür. Yönetimin içeriden göremediği işletme körlüğünü giderici önlemler alır. Bu hizmetimiz kapsamında ele aldığımız konular ;

1.İşletmenin misyon ve vizyonuna bağlı olarak amaçlarını belirlemek,
2.İşletme amaçları doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirmek,
3.Örgüt yapısını gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırmak,
4.Tüm unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
5.İşletme faaliyetlerinin işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.

Devamını oku...

Mali Müşavirlik

mali-musavirlik

Muhasebe işlemlerinin ana amacı şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, 3568 sayılı yasa kapsamında ilgili merciilerine iletilmesi ve varsa sonuçlarının takibini oluşturur.

İşletmelerin karşı karşıya olduğu vergisel sorunların tespitinde ve vergi yükünün azaltılmasında çözüm önerileri sunmaktayız. Yasal çerçeveler doğrultusunda mümkün olduğunca vergi tasarrufuna yönelik çalışmalarla etkin bir yapılanma konusunda yardım sağlamak, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ,Vergi Usul Kanunu (VUK),Özel Tüketim Vergisi mevzuatlarına ilişkin destek vermekteyiz.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

  • Aylık KDV, Muhtasar, Üçaylık Muhtasar, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak
  • Aylık ve Dört Aylık SSK Bildirgelerini hazırlamak
  • Finansal Tabloların başka döviz cinsine çevrilerek raporlarını hazırlamak
  • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
  • Uluslararası Muhasebe Standartları'na göre raporlar hazırlamak
  • Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterleri'nin tutulması
  • İhtilaflı Cari Hesap Mutabakatları
  • İstatistik kurumuna bildirilen yasal bildirimlerin yapılması
  • İhracatlardan doğan vergi alacağının mahsubu ve gerekli yasal işlemleri

Muhasebe İşlemleri

muhasebe-isleri

Muhasebe işlemlerinin ana amacı şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, 3568 sayılı yasa kapsamında ilgili merciilerine iletilmesi ve varsa sonuçlarının takibini oluşturur.

Devamını oku...

Personel Yönetimi İşlemleri

personel-yonetim-isleri

Personel Yönetim İşlerinde istihdam edilen personel ile ilgili şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesini, şirketin mevcut personellerinin görev tanımlarının oluşturulmasını ve bu kapsamda danışmanlık faaliyetlerini oluşturur.

Devamını oku...

Ticaret Sicili İşlemleri

ticaret-sicil

Ticaret Sicili İşlemleri 'nde şirketin yasal mevzuat kapsamında yapılacak olan kuruluş, ana sözleşme değişikliği vb. işlemlerin hizmetleri verilmektedir. Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararları almak, Genel Kurullar düzenlemek ve Ticaret Siciline tabii işlemleri yürütmek bu hizmetlerin kapsamı dahilindedir.

Devamını oku...

Yönetim Danışmanlığı

yonetim-danismanligi

Yönetim Danışmanlığı, bir şirket organizasyonun parçaları ile üst yönetim arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştıran, yabancı ülkelerden gelen yatırımları ülke mevzuatına ve insanına uygun şekilde biçimlendiren, şirkete dışarıdan bakan gözüdür. Yönetimin içeriden göremediği işletme körlüğünü giderici önlemler alır.Bu hizmetimiz kapsamında ele aldığımız konular ;

Devamını oku...

Sıkıntılı Firmaların Kurtarılması

sikintili-firmalarin-kurtarilmasi

Sektörel ve global kaynaklı ekonomik problemler sebebiyle nakit akış dengesi bozulmuş, ekonomik açıdan zor duruma düşmüş firmaların yasalar çerçevesinde borçlarını ödemek için nefes almalarını sağlayacak yasal düzenlemelerden faydalanması ve uygulanacak proje sonucunda hem şirketin kurtulması hem de daha kurumsal bir yapıya kavuşmasını sağlayan hizmetleri kapsar.

Devamını oku...

Hibe ve Teşvik

hibe-tesvik

Şirketin mevcut faaliyetleri arasında alabileceği hibe ve teşvik kredilerine ilişkin danışmanlık hizmetlerini kapsar. İnovasyon ya da yeni ürün çalışmaları amacıyla AR-GE 'ye yönelik hibe ve teşvikler için KOSGEB, TÜBİTAK ve AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI' na yönelik proje çalışmalarını yürütür.

Devamını oku...

Analiz

analiz

Şirketin mevcut finansal tablolarının gerçeğe ne kadar uygun olduğunu ve geçmiş veriler ışığında şirketin nereye yol aldığını inceleyen hizmetimizdir. Çeşitli analiz metodları ile şirketin mali tabloları üzerinden yapılan analiz sonucunda şirketin sektöründeki yerini saptamaya da yardımcı olur.

Devamını oku...
Yukarı