Analiz

analiz

Şirketin mevcut finansal tablolarının gerçeğe ne kadar uygun olduğunu ve geçmiş veriler ışığında şirketin nereye yol aldığını inceleyen hizmetimizdir. Çeşitli analiz metodları ile şirketin mali tabloları üzerinden yapılan analiz sonucunda şirketin sektöründeki yerini saptamaya da yardımcı olur.

Analiz yapılırken kullandığımız bazı analiz yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 

Karşılaştırmalı Analiz
Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerindeki değişimin incelenerek işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin geleceğe yönelik tahmini verilere ulaşmayı hedefler. Dinamik bir analiz türü olup işletme kendi içinde analiz edilir.

Dikey Analiz
İşletmenin tek bir dönemine ait finansal tablo verilerinin yine aynı tablo içerisindeki ağırlığını ölçen statik bir analiz türüdür. Aynı sektörde yer alan işletmeler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar. İşletmenin sektördeki yeri konusunda yararlı bilgiler sunar.

Oran Analizi
Şirketlerin mali tablolarında bulunan kalemlerin sayısal verilerinin birbirlerine bölünerek matematiksel olarak değerlendirilmesidir. Genel kabul görmüş oranlar doğrultusunda yapılan bu analizler firmanın likiditesini, finansal yapısını, faaliyet ve karlılık durumlarını ortaya koyar.

Likidite Oranları
Likidite bir varlığın düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde nakde dönüşme yeteneğidir. Likidite oranları da işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ölçmek için geliştirilen oranlardır.

Finansal Yapı Oranları
Kaldıraç oranları da denilen bu oranlar işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finanse edilmenin işletmeye ne derece yararı olduğunu saptamada kullanılır. Mali yapı oranlarıyla işletmenin finansmanında kullanılan yabancı fonların oranı ölçülmeye ve işletmenin geliriyle sabit ödemelerini kaç defa karşıladığını ölçmeye yarar.

Faaliyet Oranları
İşletmenin sahip olduğu varlıklarını ne derece etkin kullandığını gösteren oranlardır. Devir hızı olarak da bilinen bu oranlar işletmenin varlıklarının her bir lirasının yarattığı geliri ölçer.

Karlılık Oranları
İşletmenin karlı olup olmadığını karlı çalışıp çalışmadığını gösteren oranlardır. Karlılık oranları yorumlanırken; sermayenin alternatif getirisi, önceki yıl karlarının gelişim seyri, genel ekonomik koşullar ve aynı sektördeki diğer firmaların karlılık durumları da dikkate alınmalıdır.

Rating Analizi
Rating(Derecelendirme) analizi; likidite oranları,faaliyet oranları, finansal yapı oranları, karlılık oranları ve büyüme oranları kullanılarak 100 üzerinden bir değerlendirme yaparak işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu ortaya koymakta ve özellikle yatırımcılara yönelik değerlendirme kolaylığı sağlamaktadır.

Z Score Analizi
Altman ve Springate tarafından hesaplanan bu model, işletmelerin finansal başarısızlıkları saptamada kullanılan tahmini bir iflas modelidir.İşletmelerin iflas karşısındaki başarı ve risk durumlarını gösterir.

Yukarı