Danışmanlık

danismanlik

Yönetim Danışmanlığı, bir şirket organizasyonun parçaları ile üst yönetim arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştıran, yabancı ülkelerden gelen yatırımları ülke mevzuatına ve insanına uygun şekilde biçimlendiren, şirkete dışarıdan bakan gözüdür. Yönetimin içeriden göremediği işletme körlüğünü giderici önlemler alır. Bu hizmetimiz kapsamında ele aldığımız konular ;

1.İşletmenin misyon ve vizyonuna bağlı olarak amaçlarını belirlemek,
2.İşletme amaçları doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirmek,
3.Örgüt yapısını gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırmak,
4.Tüm unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
5.İşletme faaliyetlerinin işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.

Yönetim Danışmanlığı kendi içerisinde geniş bir kapsam olmakla birlikte şu temel başlıklar altında toplanabilir:

Strateji Danışmanlığı
Bu danışmanlık hizmetimiz kapsamında şu soruların cevaplarında yardımcı olmaktayız.

  • Rekabetçi tehditlere nasıl tepki vermeliyiz? 
  • Hangi üretim tesislerini / ürünlerini kapatmalıyız?
  • Kar marjımızı nasıl artırabiliriz?
  • Pazar payımızı nasıl artırabiliriz?
  • Pazara yeni ürünleri nasıl kazandırabiliriz?

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine işletmeye performans ve hız kazandıracak yazılım, donanım ve benzeri süreçlerde teknik danışmanlık hizmetlerinin sunulması, son teknolojik gelişmeler ve bunların uygulanması (e-business) konusunda hizmet vermekteyiz..

İçsel Denetim ve Verimlilik Danışmanlığı
Ülkemizde son 10 yılda gerçekleşen muhasebe ve denetim alanlarındaki hızlı değişim karşısında uygulama sorunları ile karşı karşıya kalan müşterilerimize; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS),Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve Yeni Türk Ticaret Kanundaki Köklü değişimlere uyum çalışmaları ve uygulanabilirliği konusunda destek vermekteyiz.

Bütçeleme Planlama ve Analizi
Mevcut imkanlar dahilinde neler yapılabileceği, ekonomik dalgalanmalar karşısında gelir ve giderleri kontrol altında tutabileceği esnek bütçeler hazırlanarak firmanın hedeflerine ulaşma konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

.

Yukarı