Hibe ve Teşvik

hibe-tesvik

Şirketin mevcut faaliyetleri arasında alabileceği hibe ve teşvik kredilerine ilişkin danışmanlık hizmetlerini kapsar. İnovasyon ya da yeni ürün çalışmaları amacıyla AR-GE 'ye yönelik hibe ve teşvikler için KOSGEB, TÜBİTAK ve AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI' na yönelik proje çalışmalarını yürütür.

Temel alınan hibe ve teşvike yönelik yürütebileceğimiz projeler şu başlıklarda toplanabilir;

KOSGEB

  • KOBİ Proje Destek Programı
  • Tematik Proje Destek Programı
  • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
  • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Girişimcilik Destek Programı
  • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
  • Kredi Faiz Desteği
  • Laboratuvar Hizmetleri