Muhasebe İşlemleri

muhasebe-isleri

Muhasebe işlemlerinin ana amacı şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, 3568 sayılı yasa kapsamında ilgili merciilerine iletilmesi ve varsa sonuçlarının takibini oluşturur.

İşletmelerin karşı karşıya olduğu vergisel sorunların tespitinde ve vergi yükünün azaltılmasında çözüm önerileri sunmaktayız. Yasal çerçeveler doğrultusunda mümkün olduğunca vergi tasarrufuna yönelik çalışmalarla etkin bir yapılanma konusunda yardım sağlamak, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ,Vergi Usul Kanunu (VUK),Özel Tüketim Vergisi mevzuatlarına ilişkin destek vermekteyiz.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

  • Aylık KDV, Muhtasar, Üçaylık Muhtasar, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak
  • Aylık ve Dört Aylık SSK Bildirgelerini hazırlamak
  • Finansal Tabloların başka döviz cinsine çevrilerek raporlarını hazırlamak
  • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
  • Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre raporlar hazırlamak
  • Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterlerinin tutulması
  • İhtilaflı Cari Hesap Mutabakatları
  • İstatistik kurumuna bildirilen yasal bildirimlerin yapılması
  • İhracatlardan doğan vergi alacağının mahsubu ve gerekli yasal işlemleri