Personel Yönetimi İşlemleri

personel-yonetim-isleri

Personel Yönetim İşlerinde istihdam edilen personel ile ilgili şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesini, şirketin mevcut personellerinin görev tanımlarının oluşturulmasını ve bu kapsamda danışmanlık faaliyetlerini oluşturur.

Firmaların çalışanlarına yönelik çalışma yaşamı içinde karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda işe alım sürecinden başlayarak ekonomik sürecin etkinliğinin artttırılması ve yeni alınacak personellerde aranması gereken nitekilikler konusunda danışmanlık yaparak sizlere yardımcı oluyoruz.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

  • İşe giren ve işten ayrılan personelin yasal bildirimlerinin yapılması
  • İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması
  • Personel Maaş Bordolarını hazırlamak,
  • Aylık ve dört aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması
  • Yabancı personel çalışma izinleri alınması
  • Aylık işgücü çizelgelerinin hazırlanması ve bildirimi
  • Yıllık izin ve rapor tarihlerine ilişkin bildirimleri ve çalışmaları yürütmek
  • Personel görev tanımlarını oluşturmak
  • Şirket bünyesinde personellere ilişkin verimlilik çalışmaları yapmak
  • İhtiyaç olunan personelin nitelikleri ve yeni görev tanımları konusunda danışmanlık yapmak