Yönetim Danışmanlığı

yonetim-danismanligi

Yönetim Danışmanlığı, bir şirket organizasyonun parçaları ile üst yönetim arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştıran, yabancı ülkelerden gelen yatırımları ülke mevzuatına ve insanına uygun şekilde biçimlendiren, şirkete dışarıdan bakan gözüdür. Yönetimin içeriden göremediği işletme körlüğünü giderici önlemler alır.Bu hizmetimiz kapsamında ele aldığımız konular ;

  1. İşletmenin misyon ve vizyonuna bağlı olarak amaçlarını belirlemek,
  2. İşletme amaçları doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirmek,
  3. Örgüt yapısını gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırmak,
  4. Tüm unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
  5. İşletme faaliyetlerinin işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.